info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

  Honorable Chief of State

बाबुराम कुँवर माननीय प्रदेश प्रमुख Read More

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.np


Press Release

Title Publish Date
Press Release of 2076/03/31 2019-07-16 View Detail
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2019-05-03 View Detail
बिज्ञप्ती 2019-04-12 View Detail
प्रेस विज्ञप्ति 2019-04-08 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2075/10/27 2019-02-13 View Detail
2075-06-08 को प्रेस विज्ञप्ती 2018-09-24 View Detail