info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

  Honorable Chief of State

बाबुराम कुँवर माननीय प्रदेश प्रमुख Read More

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.np


संक्षिप्त परिचय

नाम : देवी प्रसाद ज्ञवाली
पद : सचिव
जन्म मिति : २०२०।०६।०८
जन्मस्थान : रुरु गाउँपालिका ४¸ गुल्मी
हाल : काठमाण्डौ म.न.पा. ३५¸ पेप्सी टाउन प्लानिङ
सम्पर्क नं. : ९८४१७३६२६४
इमेल ठेगाना : devignawali@gmail.com
शैक्षिक योग्यता : एम.वि.ए.¸एम.पि.ए.¸वि.एड.
कार्य अनुभव : २०४४ श्रावणदेखि नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालय¸ आयोजना¸विभाग एवं मन्त्रालयमा काम गरेको
हाल कार्यरत : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय¸ गण्डकी प्रदेश