info@oph.p4.gov.np +९७७ ६१ ४६७५५५

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.np


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

Acts
Date title Download/view
2018-09-16 10:18:11 Information about buying a vehicle Download/View
2019-02-15 12:16:38 गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको बार्षिकोत्सवको अबसरमा मानानीय प्रदेश प्रमुख ज्युले दिनु भएको शुभकामना । Download/View
2019-03-19 12:10:19 होली पर्व २०७५ को अबसरमा मानानीय प्रदेश प्रमुख ज्युले दिनु भएको शुभकामना । Download/View
2019-04-12 11:22:42 बिज्ञप्ती Download/View
2019-06-08 02:27:38 गण्डकी प्रदेश सरकारको आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम Download/View