info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

  Honorable Chief of State

बाबुराम कुँवर माननीय प्रदेश प्रमुख Read More

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल info@oph.p4.gov.npActs
Date title Download/view
2018-09-16 10:18:11 Information about buying a vehicle Download/View
2019-02-15 12:16:38 गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको बार्षिकोत्सवको अबसरमा मानानीय प्रदेश प्रमुख ज्युले दिनु भएको शुभकामना । Download/View
2019-03-19 12:10:19 होली पर्व २०७५ को अबसरमा मानानीय प्रदेश प्रमुख ज्युले दिनु भएको शुभकामना । Download/View
2019-04-12 11:22:42 बिज्ञप्ती Download/View
2019-06-08 02:27:38 गण्डकी प्रदेश सरकारको आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम Download/View
2019-08-11 13:09:20 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व इद–उल–जोहा (बकर इद) को अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-11 13:17:38 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व इद–उल–जोहा (बकर इद) को अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-12 12:09:33 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले गुरुङ समुदायको महान पर्व ट्होंटे को अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-12 12:10:11 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले गुरुङ समुदायको महान पर्व ट्होंटे को अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-14 12:13:48 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धनको अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-14 12:14:42 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धनको अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View
2019-08-14 12:15:11 माननीय प्रदेश प्रमुख ज्युले जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षाबन्धनको अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देश । Download/View